Betingelser

Leietaker/sjåfør:

Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort klasse B.
Når totalvekten overstiger 3500kg. må føreren ha klasse C1.
Førerkort med påskrift inntil 7500kg godtas i Norge.
Det forutsettes erfaring med ferdsel av større bil.
 
 

Bestilling:

Ved bestilling undertegner leietaker en avtale,
samtidig innbetales 5000 kr. av depositum til konto: 2220 21 57266
Dette er en bekreftelse på bestilling.
Tilbakelevering til avtalt tid, rengjort, tanker tømt og
uten uhell/skader, tilbakebetales depositumet uavkortet.
 
 

Ut/innlevering:

De fleste ut og innleveringer er fra fredag til søndag.
Bobilen skal være godt rengjort inn og utvendig, toalett og avfallstank skal være tømt.
Bobilen skal leveres tilbake med full drivstofftank.
 
 

 

 Leietakers ansvar:
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere/etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m.
Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Bobilene er røykefrie og dyrefrie.
Parkeringsbøter, ulovlige bompasseringer og lignende eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort belastes leietaker i ettertid.
Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med Bobilforum Utleie for å løse problemet.
Erstatning for eventuelt redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering.

 
 

Avbestilling:

Ved eventuell  avbestilling av leie, betales et gebyr på 3000,- som går av innbetalt depositum.
Dersom avbestilling skjer mindre enn 21 dager før avreise, blir gebyret på 50% av avtalt leie, dersom vi ikke finner ny leietaker.
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avreise må leien betales i sin helhet, hvis vi ikke finner ny leietaker.
 
 

Havari:

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari og lignende på den bestille bobil.
Innbetalt depositum og leie fåes da uavkortet tilbake.
Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil.
Oppstår skade/feil underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse som er under 12 timer.
Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, fåes ingen refusjon.
 
 

Forsikring:

Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar eller kaskoskade må leietaker betale egenandel på inntil 15000,- pr.skade.
Ved glasskade er egenandelen 3000,-
Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.
Det anbefales at leietaker tegner egen reise forsikring.
Ved feil påfylling av drivstoff , bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for, og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker.
Bobilene er tilknyttet NAF, Viking eller lignende. 
Skademelding må fylles ut, hvis et uhell skulle inntreffe.
 
 

Leieprisen:

Leiesummen skal være innbetalt på konto 10 dager før utlevering.
Depositum betales ved avhenting.
 

      Depositum:

        Depositum er 15000,-. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, tilbakebetales depositumet uavkortet.
        Ved uhell/skade, mangel på rengjøring osv. belastes i hht. leieavtalen.
        Uhell/skade vil bli taksert/utbedret så fort det lar seg gjøre, avhengig av de aktuelle verksteder og utleie.
 
 

      Rengjøring/tømming:

       Bobilen skal leveres rengjort innvendig og utvendig. Ved manglende rengjøring belastes satsene som nevnt under.

       Ønsker du at vi tar rengjøringen/tømmingen, kan dette avtales på forhånd.

                   Utvendig vask 1000,-
                   Innvendig vask 800,-
                   Vask av kjøkken utstyr 300,-
                   Tømming av toalett og gråvannstank 1000,-
              
 
       

 Vis hensyn og ha en riktig god tur!